< >

MenyIT är ett webbaserat beställningssystem för måltider som minskar tiderna för administration, ökar tillgänglighet samt ökar tydlighet och säkerhet för lagda beställningar.

Beställningssystem

MenyIT, ett beställningssystem för måltider inom bl.a. omsorgsverksamhet. Beställningssystemet minskar tiderna för administration, ökar tillgänglighet samt ökar tydlighet och säkerhet för lagda beställningar.

Effektivisera

MenyIT minskar kostnader genom effektivisering av beställningsrutiner. Systemet skapar produktionsrapporter, måltidsetiketter, utkörningslistor samt automatiserar faktureringrutiner.

Kontakta oss för demo

Ett beställningssystem för måltider inom bl.a. omsorgsverksamhet, sjukhus, vårdhem, skolor och personalmatsalar. Vill du veta mer, kontakta oss för en demonstration.